perky

  1. Adjective kaygısız, endişesiz, hoppa, havaî.
  2. Adjective şen, neşeli, canlı, hareketli, uyanık.
  3. Adjective gururlu, mağrur, çalımlı, gösterişli, kendinden emin.
  4. Adjective arsız, şımarık, küstah, yılışık.