personal check

  1. şahsi çek
(US) Br şahsi çek (bir şahsın keşide ettiği çek