pickup order

  1. teslim alma emri
(devletlerarası) suçluları geri verme sözleşmesi