pile up

  1. Verb yığmak
  2. Verb (oto) çarpmak
  3. zincirleme otomobil kazası
  4. Verb kümelemek
yığın küme, tınaz. Noun
çarpışıp içiçe geçmiş otomobiller. Noun
borç yığmak Verb