pilot fish

  1. Noun, Animal Species kılavuz balığı
Malta palamudu
(Naucrates ductor): ekseriya köpekbalıkları civarında bulunan küçük bir balık. Noun