pivot

 1. döngül, mil, muylu, bir ucunda tekerlek/çark vb. dönen veya bir yatağa girerek kendisi dönen mil/iğ.
 2. eksen, mihver.
 3. yönetici, idareci, bir şeyi merkezden yöneten/yönlendiren/istikamet veren kimse.
  He is the pivot of her life.
 4. Military çarkeden askerî birliğin etrafında döndüğü şahıs.
 5. tek ayak üstünde dönüş.
 6. döngülemek, mil/iğ takmak.
 7. (mil/eksen/döngül etrafında) dönmek.
bir sorunu bir gerçeğe oturtmak Verb
muylu yatağı
mil yatağı
dingil cıvatası Noun
tüm sorunun çevresinde döndüğü nokta
 1. Noun, Sports post
 2. Noun, Sports center