1. döngül, mil, muylu, bir ucunda tekerlek/çark vb. dönen veya bir yatağa girerek kendisi dönen mil/iğ.
  2. eksen, mihver.
  3. yönetici, idareci, bir şeyi merkezden yöneten/yönlendiren/istikamet veren kimse.
    He is the pivot of her life.
  4. Askerlik2 çarkeden askerî birliğin etrafında döndüğü şahıs.
  5. tek ayak üstünde dönüş.
  6. döngülemek, mil/iğ takmak.
  7. (mil/eksen/döngül etrafında) dönmek.
bir sorunu bir gerçeğe oturtmak Fiil
muylu yatağı
mil yatağı
dingil cıvatası İsim
tüm sorunun çevresinde döndüğü nokta
  1. İsim, Spor post
  2. İsim, Spor center