play out

  1. (a) bitirmek, sona erdirmek, (b) (halat, olta ipi) salıvermek, serbest bırakmak.
bir oyunun sonuna kadar oturmak Verb
birini oyun dışı bırakmak Verb