plead one's ignorance of the law

  1. Verb kanunu bilmediği savunusunda bulunmak