plunder

 1. yağmalama(k), yağma/talan (etmek),
  to plunder a town.
 2. yağmacılık, çapulculuk.
 3. ganimet, yağma ile alınan mal.
 4. soymak, zorla almak.
  to plunder the public treasury.
 5. gasbetmek, hile ile almak.
  to plunder a piece of property.
 6. hırsızlıkla alınan/gaspe-dilen mal.
 7. özel eşya/mal.
çapulculukla geçinmek Verb
bir sarayın hazinesini yağma etmek Verb
bir sarayın hazinesini yağma etmek Verb
fethedilen bir şehrin vatandaşlarının mallarını yağmalamak Verb