poke one's head out of the window

  1. Verb kafayı pencereden dışarı çıkarmak