popular government

  1. halkçı hükümet
  2. halk çı hükümet