preappointed evidence

  1. şekil ve mahiyeti kanun hükmü ile tayin olunan kanıt