preliminary agreement

  1. (Br) önsözleşme
  2. önsözleşme
antlaşma tasarısı