prepare oneself

  1. Verb hazırlıklı olmak
sınava hazırlamak Verb
sınava hazırlanmak Verb