present participle

  1. Noun faaliyet ismi, sıfat fiil: İngilizce fiillerin
    -ing ile sonlanan şekli.
    ör.: say: söylemek,


    saying
    : söyleyen, söyleyerek.