present something for collection

  1. Verb tahsil için bir şey takdim etmek