presidential message

  1. (US) başkanlık mesajı
  2. başkanlık mesajı