prima-facie evidence

  1. tersi ispat edilmedikçe iddiayı ispata yeterli ve geçerli olan delil
  2. karine
  3. tersi ispat edilmekçe iddiayı ispata yeterli ve geçerli olan delil
aksi ispat edilmedikçe iddiayı ispata yeterli ve geçerli olan delil ispat yükünü kaldırır
karşıtı ispatlanmadıkça geçerli olan delil.