privacy of one's house

  1. bir kimsenin hanesinin dokunulmazlığı