private deed

  1. özel yazılı senet
  2. noterlikçe onaylanmış kâğıt