procure

 1. Verb sağlamak, edinmek, temin/tedarik etmek, bulmak.
  to procure something for sb. = to procure sb. something:
  bir kimseye bir şey sağlamak/bulmak.
  A friend procured a position in the bank for him: Bir dostu ona bankada iş buldu.
 2. Verb üretmek, istihsal etmek, kazanmak.
 3. Verb pezevenklik etmek, fuhuş için kadın temin etmek.
 4. Verb ettirmek, yaptırmak, sebep olmak.
  to procure a person's death: birisini öldürtmek.
tedarik Noun, Law
kamu ihalesi Noun, Public Administration
kredi sağlamak Verb
konut tedarik etmek Verb
kredi sağlamak Verb
patent almak Verb
çocuk düşürmek Verb
çocuk düşürtmek Verb
kabul istihsal etmek Verb
sermaye tedarik etmek Verb
belgeler göstermek Verb
iş bulmak Verb
birine iş vermek Verb
delil göstermek Verb
sermaye tedarik etmek Verb
iaşe tedarik etmek Verb
mal tedarik etmek Verb
bilgi edinmek Verb
bilgi tedarik etmek Verb
mahkeme kararı istihsal etmek Verb
iş yaratmak Verb
sağlamak Verb
çocuk düşürmek Verb
para tedarik etmek Verb
para bulmak Verb
ödemeyi sağlamak Verb
birinin muvafakatini sağlamak Verb
birini zehirle öldürmek Verb
birini sözleşmesini bozsun diye ayartmak Verb
zaruri ihtiyaçları temin etmek Verb
çocuk düşürme teşebbüsü
çocuk aldırma girişimi
çocuk düşürme girişimi