1. Fiil sağlamak, edinmek, temin/tedarik etmek, bulmak.
  to procure something for sb. = to procure sb. something:
  bir kimseye bir şey sağlamak/bulmak.
  A friend procured a position in the bank for him: Bir dostu ona bankada iş buldu.
 2. Fiil üretmek, istihsal etmek, kazanmak.
 3. Fiil pezevenklik etmek, fuhuş için kadın temin etmek.
 4. Fiil ettirmek, yaptırmak, sebep olmak.
  to procure a person's death: birisini öldürtmek.
tedarik İsim, Hukuk
kamu ihalesi İsim, Kamu Yönetimi
kredi sağlamak Fiil
konut tedarik etmek Fiil
kredi sağlamak Fiil
patent almak Fiil
çocuk düşürmek Fiil
çocuk düşürtmek Fiil
kabul istihsal etmek Fiil
sermaye tedarik etmek Fiil
belgeler göstermek Fiil
iş bulmak Fiil
birine iş vermek Fiil
delil göstermek Fiil
sermaye tedarik etmek Fiil
iaşe tedarik etmek Fiil
mal tedarik etmek Fiil
bilgi edinmek Fiil
bilgi tedarik etmek Fiil
mahkeme kararı istihsal etmek Fiil
iş yaratmak Fiil
sağlamak Fiil
çocuk düşürmek Fiil
para tedarik etmek Fiil
para bulmak Fiil
ödemeyi sağlamak Fiil
birinin muvafakatini sağlamak Fiil
birini zehirle öldürmek Fiil
birini sözleşmesini bozsun diye ayartmak Fiil
zaruri ihtiyaçları temin etmek Fiil
çocuk düşürme teşebbüsü
çocuk aldırma girişimi
çocuk düşürme girişimi