progress payment

  1. iş ilerledikçe yapılan ödeme
  2. hisseye göre ödeme
  3. hakediş ödemesi
  4. istihkak ödemesi