provide protection from harm

  1. Verb zarardan koruma sağlamak