proximate cause

  1. zararı doğuran sebep
  2. müessir sebep
  3. en yakın sebep