publish a book under one's own name

  1. Verb bir kitabı kendi adıyla yayımlamak
  2. Verb bir kitabı kendi adına yayımlamak