pull through

  1. (a) (hastalıktan, krizden vb.) kurtulmak, sağ salim çıkmak/kurtulmak, paçayı kurtarmak, (b) başarmasına
    yardım etmek, elinden tutmak, desteklemek.
    He had difficulty with his work for the examinations, but his teacher pullled him through.
birini zor bir durumdan kurtarmak Verb
birinin pistonu ile bir mevkie geçmek Verb