put a good show

  1. Verb üstesinden gelmek
  2. Verb yaptığında başarılı olmak