put a new face on the matter

  1. işin şeklini değiştirmek, işe başka biçim/veçhe vermek.