put away for one's old age

  1. Verb yaşlılık için saklamak