quick tempered

  1. çabuk öfkelenen
çabuk kızan/öfkelenen. Adjective