quote

  1. alıntılamak, aktarmak, iktibas etmek, birinin yazısını/sözünü aynen tekrarlamak.
  2. (kanıt/delil) vb. ileri sürmek, zikretmek.
  3. (sözcükleri) tırnak imi arasına koymak.
  4. Commerce (a) (fiyat) söylemek/bildirmek/tayin etmek, (b) cari fiyatını söylemek, fiyat koymak.
  5. (bkz: quotation ).
  6. (bkz: quotation mark ).
yararlandığı kaynakları belirtmek Verb
(birinin) ağıznı kullanmak Verb
birini otorite olarak göstermek Verb
borsada bir işlem gününün son alım ve satım fiyatları Noun
çift kapama tırnağı Information Technology
çift açma tırnağı Information Technology
menkul kıymetin muhtemel fiyatı
bir vakayı emsal olarak göstermek Verb
bir fiyat vermek Verb
daha düşük bir fiyat teklif etmek Verb
emsal göstermek Verb
(bir malın) fiyatını söylemek.
emsal göstermek Verb
bir örnek vermek Verb
kaynak olarak göstermek Verb
emsal olarak göstermek Verb
başa baş kote etmek Verb
bir kitaptan alıntı yapmak Verb
bir mahkeme kararından alıntı yapmak Verb
birinden alıntı yapmak Verb
birinin sözlerini alıntılamak Verb
birşeyden alıntı yapmak Verb
birşeyi alıntılamak Verb
harfi harfine aktarmak Verb
tırnak imi/ işareti:

borsada kote etmek Verb
referansları yazmak Verb
referans vermek Verb
bir şeyi örnek olarak vermek Verb
bir şey aktarmak Verb
kelimesi kelimesine alıntı yapmak Verb
harfi harfine aktarmak Verb
söylenen/yazılan şeyi kanıtlayıcı kaynak göstermek.