raise the standard of living

  1. Verb hayat standardını yükseltmek