rank someone among the great statesman

  1. Verb büyük devlet adamlarından olmak