rapprochement between two states

  1. iki devletin birbiriyle uzlaşması