rate card

  1. Noun, Advertising fiyat listesi
  2. (US) reklam ücreti tarifesi
  3. tarife
  4. ücret listesi
  5. yayımcılar ya da reklamcıların çeşitli reklam tipleri ve boyutları için istedikleri ücretleri gösteren liste
ilan tarifesi
liste dışı ücret
medya reklamları için pazarlığı yapılmış özel fiyat