realization of a project

  1. bir tasarının gerçekleştirilmesi