rebutting evidence

  1. mukabil delil (karşı tarafın dayandığı bir karine ya da delili cerh etmek amacıyla ikame olunan delil
  2. çürütücü kanıt
  3. mukabil delil