receipt form

  1. alındı kâğıdı
  2. makbuz
  3. makbuz formu
usulüne uygun makbuz