reckless

 1. Adjective gözü kara
 2. Adjective pervasız
 3. Adjective
  reckless of: (son derece) dikkatsiz, kayıtsız, pervasız, (hiçbir şeyi) umursamayan, çekinmeyen,
  sonunu düşünmeyen, tedbirsiz, ihmalkâr.
  to be reckless of danger.
 4. Adjective dikkatsizce, pervasızca, uluorta, rastgele, sonunu düşünmeden, tehlikeye aldırış etmeden.
  reckless driving.
gözü karalıkla Adverb
pervasızca Adverb
sorumsuz davranışlar Noun
başkalarının haklarını umursamamak Verb
tehlikeli araba kullanan sürücü
tehlikeli araç kullanma Noun
birini tehlikeye düşürme
kıyakçı (argo)
taksirle yaralama Noun, Criminal Law
dikkatsizce para harcayan kimse
mirasyedilik
tehlikeli araba sürmekten birini tutuklamak Verb
kaba ve dünyayı umursamayan davranış