refusal to give evidence

  1. tanıklık etmeyi ret
  2. tanıklık etmeye ret