relative price

  1. nisbi fiyat
  2. göreceli fiyat
  3. nispi fiyat
  4. göreli fiyat
  5. bir malın fiyatının paraya göre değil başka bir malın fiyatına olan oranı ile değerlendirilmesi