relief effort

  1. Noun yardım faaliyeti
  2. Noun yardım çalışması