remain below year-before levels

  1. Verb önceki yıl düzeyleri altında kalmak