research department

  1. araştırma bölümü
  2. Noun araştırma şubesi
Tarımsal Ekonomi ve Politika Araştırmaları Daire Başkanlığı Noun, Organizations
Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı Noun, Organizations
Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı Noun, Organizations
Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Noun, Organizations
Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Noun, Organizations
Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı Noun, Organizations
Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı Noun, Organizations
Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Noun, Organizations
Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations
Ar-Ge İzleme ve Değerlendirme Dairesi Noun, Organizations
Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Noun, Organizations
Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Noun, Organizations
Toprak - Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı Noun, Organizations