restrict

  1. Transitive Verb kıs(ıtla)mak, sınırla(ndır)mak, engellemek, menetmek, tahdit etmek, alıkoymak, gem vurmak, zaptetmek.

    to restrict the number of students: öğrenci sayısını sınırlandırmak.
    to restrict someone's power: bir kimsenin gücünü/yetkisini kısıtlamak.
    to restrict the consumption of alcohol: içki satışını kısıtlamak.
  2. Transitive Verb hasretmek, yalnız bir kimseye/şeye vermek/ayırmak/ tahsis etmek/bağlamak.
masraflarını kısmak Verb
konusunu iki noktaya inhisar ettirmek Verb
hürriyeti kısıtlama Noun, Rights-Freedoms
krediyi kısmak Verb
(US) bir semtteki inşaatı kısıtlamak Verb
bir yol için azami sürat tespit etmek Verb
rekabeti sınırlamak Verb
ekimi sınırlamak Verb
masrafları kısmak Verb
hareket özgürlüğünü sınırlamak Verb
kendini bir şeye inhisar ettirmek Verb
üretimi kısmak Verb
birinin yetkilerini kısmak Verb
birinin yetkilerini büyük çapta kısıtlamak Verb
içki tüketimini sınırlamak Verb
bir şeyin tüketimini kısıtlamak Verb
hareket özgürlüğünü sınırlamak Verb
hak kısıtlamak Verb
oy verme hakkını kısıtlamak Verb
bir maddenin kapsamını sınırlamak Verb
bir maddenin kapsamınr daraltmak Verb
meskûn bölgeler trafiğinin azami hızını otuz mil ile sınırlamak Verb
bir semtteki inşaatı kısıtlamak Verb