restrictive condition

  1. sınırlayıcı şart
  2. bir yükümlülük yükleyen şart
  3. bir yükümlülük yükleyen koşul
  4. takyit edici şart