river bed

  1. nehir yatağı
  2. ırmak yatağı
  3. mecra
nehir yatağı Noun