roster

  1. Noun (askerî) nöbet cetveli.
  2. Noun isim listesi, kayıt/yoklama defteri.
nöbet listesi Noun, Military
görev cetveli Military
(askerlik) görev cetveli
işçilerin mallarının yazıldığı defter
işçilerin mallarının yazıldığı defter
(US) promosyon listesi